12/09/2022

Veiligheid staat voorop bij FullFence: in de organisatie en bij u op de bouwplaats!

12/09/2022

Veiligheid staat voorop bij FullFence: in de organisatie en bij u op de bouwplaats!

Afgelopen maand is FullFence VCA* gecertificeerd en daar zijn we enorm trots op. Behalve dat wij als organisatie zelf weten dat de veiligheid, gezondheid en het milieu voorop staat, is dit nu ook officieel voor de buitenwereld een feit. Maar hoe vertaalt dit zich concreet en het belangrijkste: waar merkt u aan dat deze aspecten belangrijke speerpunten zijn binnen FullFence?

Wat is VCA eigenlijk?

VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers. Kortgezegd: het is een checklist met eisen om gestructureerd vorm te geven aan het beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid. Het VCA* certificaat is bedoeld voor organisaties met werkzaamheden op bijvoorbeeld bouwterreinen. Het is een bevestiging dat de werkzaamheden veilig uitgevoerd zullen worden.

Waarom VCA-certificering?

Voor zowel onze eigen monteurs maar ook de mensen die wij op en rond de bouwplaats tegenkomen willen wij een veilig klimaat realiseren. Op de bouwplaats worden bijna-ongevallen niet als enorm probleem gezien. Maar aan een bijna-ongeval staat een onveilige handeling ten grondslag, waarbij een onveilige handeling vervolgens een incident met letsel kan veroorzaken. Om dit te voorkomen moet er een duidelijk beleid zijn waar regels, controles en bijsturen van gedrag en situaties de veiligheid optimaal moet maken.

Waarom VCA-certificering?

Voor zowel onze eigen monteurs maar ook de mensen die wij op en rond de bouwplaats tegenkomen willen wij een veilig klimaat realiseren. Op de bouwplaats worden bijna-ongevallen niet als enorm probleem gezien. Maar aan een bijna-ongeval staat een onveilige handeling ten grondslag, waarbij een onveilige handeling vervolgens een incident met letsel kan veroorzaken. Om dit te voorkomen moet er een duidelijk beleid zijn waar regels, controles en bijsturen van gedrag en situaties de veiligheid optimaal moet maken.

Hoe waarborgt FullFence de veiligheid?

Alle monteurs die werkzaamheden uitvoeren voor FullFence hebben zelf hun VCA-certificaat en één aanwezige monteur is in het bezit van een BHV-certificaat. Daarnaast voeren de monteurs van FullFence altijd een Last Minute Risico Analyse uit voordat de werkzaamheden starten of na een korte onderbreking. Deze LMRA zorgt ervoor dat iedereen vooraf scherp is op eventuele risico’s en daar passende maatregelen voor treft. Juist omdat FullFence altijd op andere locaties werkt, is het van belang dat monteurs altijd op een gestructureerde manier de situatie beoordelen.

Ook vinden er met regelmaat controles plaats. Met werkplek inspecties worden een heleboel facetten gecontroleerd. Daarbij kunt u denken aan of al het gereedschap en de machines gekeurd zijn en op de juiste manier gebruikt worden, of de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) gedragen worden, maar ook of er netjes gewerkt wordt. Daarnaast vinden er ook jaarlijks interne en externe audits plaats.

Wat merkt u van de VCA*-certificering?

Allereerst natuurlijk dat er uitsluitend veilig gewerkt wordt. FullFence wil vooraf de situatie zo goed mogelijk in kaart brengen om de nodige maatregelen te treffen. Is er sprake van een onveilige situatie en kunnen daar op dat moment geen aanpassingen op plaatsvinden? Dan kan het zijn dat onze monteurs helaas het werk niet uit kunnen voeren. Maar uiteraard gaan wij altijd op zoek naar de beste oplossingen. Zoals u van FullFence gewend bent.